zoals uitgelegd in wikipedia

Particulieren kunnen dienstencheques aankopen voor € 9 per gepresteerd uur met een maximum van 500 tot 2000 stuks, afhankelijk van de gezinssituatie, per kalenderjaar.[2] Afhankelijk van de regio wordt er een fiscaal voordeel tot 30% van de aankoopprijs van de eerste 156 cheques per jaar gegeven. Het bedrijf Sodexo is momenteel aangesteld door de overheid om de dienstencheques uit te geven.

Er bestaat een papieren versie van de dienstencheque en een elektronische versie. Via een bankoverschrijving van het bedrag voor het aantal gewenste cheques (een bestelling moet een minimum zijn van 10 stuks), worden de papieren cheques per post verstuurd of worden de elektronische cheques automatisch toegevoegd aan het saldo. Ook online betalen behoorde tot de mogelijkheden, maar is sinds 9 augustus 2018 niet meer mogelijk omdat volgens een nieuwe Europese wet het onmogelijk is om transactiekosten door te rekenen aan de klant.

Met die dienstencheque kan men dan mensen aan werk zetten voor een aantal welomschreven taken:

  • schoonmaken
  • wassen
  • strijken
  • boodschappen doen
  • klein verstelwerk
  • bereiden van maaltijden
  • hulp bij verplaatsingen

Klik hier voor dienstencheques aanvraagen bij Sodexo

https://dienstencheques.vlaanderen.be/